שירותים
עדכון משפחות טלפוני
עם קבלת מידע במרכז מד"ן, CNCard, תופעל מערכת עדכון משפחות, לעדכון מהיר ומקצועי על המצוקה אליה נקלע המנוי.
העדכון יבוצע למיודע, אדם שאותו ביקש המנוי לעדכן במקרה של מצוקה, באמצעות הזנת פרטיו באתר.
 
אנשי CNCard, כרטיס חירום, יעבירו המידע על המצוקה, הארוע, באמצעות הטלפון, SMS, עלפי בחירת המנוי.
ניתן לבחור נוסח עדכון המתאים לכל מיודע, החל מבקשה ליצירת קשר חוזר ועד העברת העדכון באופן מילולי.
 
העברה מקצועית של עדכון משפחות על מצוקה אליה נקלע יקירם, המנוי, הינה חשובה ביותר שכן העברת עדכון משפחות באופן לא אחראי, וללא שנדע למי מעבירים את עדכון משפחות, עלולה להביא לתוצאות שאינן רצויות.
 
העברת מידע על מצוקה בדרך מקצועית ומהירה יכולה לסייע רבות לאופן הטיפול אותו יקבל המנוי עד כדי הצלת חיים.
עדכון משפחות  מהיר ככל שניתן, יפחית את תחושת התיסכול של המשפחות בכל הקשור לסיוע למנויי שבמצוקה.
יכולת ההשפעה על הליך הטיפול והמעורבות בו עשויים להשפיעה על התוצאה.
 
עדכון משפחה, מיודע, עדכון מהיר ככל שניתן ממועד קבלת המידע במרכז מד"ן, CNCard, במקרה הצורך, יביא אתכם למצב בו תוכלו  גם לשמש מתווך בין הצוות המטפל לבין ההסטוריה של המנוי, בכלל זה ההסטוריה הרפואית.
 
המנוי הינו בתוקף לשנה מיום רכישתו ויתחדש אוטומטית אלא אם יודיעינו המנוי על רצונו להפסיק השירות.
 
המנוי ישא כרטיס זיהוי המפנה את מוצאו למד"ן CNCard, ומשפנה המטפל (אנשי מד"א, משטרת ישראל, כיבוי אש, עוברי אורח, אנשים טובים וכו') תופעל מערכת מד"ן CNCard לעדכון משפחות, העברת המידע בהקדם האפשרי בהתאם להנחיות המנוי.
 
ניתן לרכוש שירותי מעטפת נוספים לטיפול בארוע עם נפגעים בכלל זאת שירותי רפואה משפטית, קבלת זכויות מהמערכות הצבאיות וכו'
 
בחזרה לרשימה
iMoon פיתוח תוכנה