שירותים
עדכון משפחות פרונטאלי
עם קבלת מידע במרכז מד"ן, CNCard, תופעל מערכת עדכון משפחות, לעדכון מהיר ומקצועי על המצוקה אליה נקלע המנוי.
העדכון יבוצע למיודע, אדם שאותו ביקש המנוי לעדכן במקרה של מצוקה, באמצעות הזנת פרטיו באתר, ע"י אנשי מקצוע מיומנים ביותר, בעלי נסיון רב לעניין עדכון משפחות, ביצוע הודעות נפגעים.
 
אנשי CNCard, כרטיס חירום, יעבירו המידע על המצוקה, הארוע, למיודע, באמצעות צוות אנשי מקצוע, מודיעי נפגעים, המומחים במסירת עדכון משפחות פרונטאלי.
נוסח עדכון משפחות, יקבע בהתאם לנסיבות, ע"י מרכז מד"ן  CNCard, ויועבר בדרך רגישה, מקצועית וראויה.
 
עדכון משפחות, במידת הצורך, יעשה בתיאום עם הגורמים המתאימים למשל משטרת ישראל, מקום העבודה וכו'.
 
העברה מקצועית של עדכון משפחות על מצוקה אליה נקלע יקירם, המנוי, או חס וחלילה, על מצבו הקשה הינה חשובה ביותר שכן העברת עדכון משפחות באופן לא אחראי, וללא שנדע למי מעבירים את עדכון משפחות, עלולה להביא לתוצאות שאינן רצויות.
 
במקרים המסתיימים חס וחלילה במוות, אופן העברת הידיעה הקשה, עדכון משפחות, הינו קריטי ובעל השלכות ליכולת ההכלה וועיבוד תהליך האבל, חזרה לתפקוד סביר.
 
מנסיונינו הרב, קבלת ידיעה על מות קרוב בדרך לא ראויה משאירה צלקות מיותרות ומוסיפה רבות לכאבן והשבר הנורא.
 
המנוי הינו בתוקף לשנה מיום רכישתו ויתחדש אוטומטית אלא אם יודיעינו המנוי על רצונו להפסיק השירות.
 
המנוי ישא כרטיס זיהוי המפנה את מוצאו למד"ן CNCard, ומשפנה המטפל (אנשי מד"א, משטרת ישראל, כיבוי אש, עוברי אורח, אנשים טובים וכו') תופעל מערכת מד"ן CNCard לעדכון משפחות, העברת המידע בהקדם האפשרי בהתאם להנחיות המנוי.
 
ניתן לרכוש שירותי מעטפת נוספים לטיפול בארוע עם נפגעים בכלל זאת שירותי רפואה משפטית, קבלת זכויות מהמערכות הצבאיות וכו'
 
בחזרה לרשימה
iMoon פיתוח תוכנה