מידע נוסף
CNCard רעיון חדשני עדכון משפחות
לראשונה, גוף פרטי שאינו ממסדי לוקח על עצמו את האתגר להתמודד עם סוגיית העברת מידע על נפגעים.
 
לראשונה מעמידה מד"ן CNCard בקרות אירוע בו ישנם נפגעים בד לרשות הציבור את האופציה לעדכן מידע ולהשאיר הנחיות כיצד לפעול במקרה בו הם אינם יכולים לתפקד וזאת מסיבות שונות.
 
נגיד שבתעלפתם ברחוב, מישהו הזמין אמבולס אשר פינה אתכם אל בית החולים, עדכון משפחות על האירוע, על הפינוי ויעדו ישפיעו על האירוע.
 
למידע המצוי בידיכם, חשיבות רבה למטפלים, מידע שחשיבותו כה רבה עד כדי הצלת חיים. 
בחזרה לרשימה
iMoon פיתוח תוכנה